TOÁN 10 - KHÓA CHUYÊN ĐỀ (CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO) - SGK MỚI

Giáo viên: Thầy Tiến

Đề cương khóa học

CHUYÊN ĐỀ: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

CHUYÊN ĐỀ: VECTƠ

CHUYÊN ĐỀ: CÁC SỐ ĐẶC TRUNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI SỐ TỔ HỢP

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!