TOÁN 12 - KHÓA CHUYÊN ĐỀ (SGK MỚI)

Giáo viên: Thầy Tiến

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

CHƯƠNG 4. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

CHƯƠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG - ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG 6. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN - XÁC SUẤT TOÀN PHẦN

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!