KHÓA 2K6 - LỚP 12 - MÔN TIẾNG ANH

Giáo viên: NGUYỄN MINH TÚ

Đề cương khóa học

KHÓA LUYỆN ĐỀ - 2024

UNIT 2 - URBANIZATION

UNIT 3 - THE GREEN MOMENT

UNIT 4 - THE MASS MEDIA

UNIT 5 - CULTURAL IDENTITY

UNIT 6 - ENDANGER SPECIES

UNIT 7 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UNIT 8 - THE WORLD OF WORK

UNIT 9 - CHOOSING A CAREER

UNIT 10 - LIFELONG LEARNING

KIỂM TRA BÀI CŨ

TÀI LIỆU ÔN THI GIỮA KỲ 1

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KỲ 1

CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!